พระเครื่อง

วัตถุมงคล สุดยอดเกจิอาจารย์

2 notes

หลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันสี อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ยอดพระเกจิขลัง ลุ่มน้ำสะแกกรัง เด่นเมตตา มหาลาภ คงกระพันชาตรี ศิษย์หลวงพ่อชิต วัดลาดขาว ,ศิษย์หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ,ศิษย์หลวงพ่อช้อย วัดหัวงิ้ว (ล้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์อาคมขลังยุคกลางทั้งสิ้น) ….ทายาทตำหรับพุทธสํโร ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ เพราะเรียนวิชาสายหลวงพ่อเดิม จากหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว 
ในมงคลสมัย ที่หลวงพ่อเสน่ห์ ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชั้นเอก กอปรกับเป็นวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 82 ปี  ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ท่านได้อนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลฉลองมงคลการดังกล่าว  ส่วนหนึ่งมอบถวายแด่พระเถรานุเถระ ที่มาร่วมแสดงมุฑิตาสักการะ ตลอดจน พ่อค้า ประชาชน และศิษย์ยานุศิษย์ทุกคนที่มาร่วมงาน  และส่วนหนึ่งหลวงพ่อให้นำออกให้เช่าบูชาเพื่อหาปัจจัยบูรณะวัดพันสี โดยมี พระปิดตาต่อลาภ, ตะกรุดไมยราพสะกดทัพ,  รูปหล่อโบราณ รุ่นแรก บาตรโต เงินเต็ม, ตะกรุดพระเจ้ากลืนจิต, เหรียญเสน่ห์ดี มีสตางค์ 

หลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันสี อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ยอดพระเกจิขลัง ลุ่มน้ำสะแกกรัง เด่นเมตตา มหาลาภ คงกระพันชาตรี ศิษย์หลวงพ่อชิต วัดลาดขาว ,ศิษย์หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ,ศิษย์หลวงพ่อช้อย วัดหัวงิ้ว (ล้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์อาคมขลังยุคกลางทั้งสิ้น) ….ทายาทตำหรับพุทธสํโร ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ เพราะเรียนวิชาสายหลวงพ่อเดิม จากหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

ในมงคลสมัย ที่หลวงพ่อเสน่ห์ ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชั้นเอก กอปรกับเป็นวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 82 ปี  ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ท่านได้อนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลฉลองมงคลการดังกล่าว  ส่วนหนึ่งมอบถวายแด่พระเถรานุเถระ ที่มาร่วมแสดงมุฑิตาสักการะ ตลอดจน พ่อค้า ประชาชน และศิษย์ยานุศิษย์ทุกคนที่มาร่วมงาน  และส่วนหนึ่งหลวงพ่อให้นำออกให้เช่าบูชาเพื่อหาปัจจัยบูรณะวัดพันสี โดยมี พระปิดตาต่อลาภ, ตะกรุดไมยราพสะกดทัพ,  รูปหล่อโบราณ รุ่นแรก บาตรโต เงินเต็ม, ตะกรุดพระเจ้ากลืนจิต, เหรียญเสน่ห์ดี มีสตางค์ 

Filed under buddhism buddha Buddha Statue thailand temple monk blessing

1 note

หลวงพ่อทรง พระสังกัจจายน์มหาลาภ เนื้อนวโลหะ
ปัจจุบันชาวพุทธกราบไหว้ สักการบูชาพระสังกัจจายน์ เพื่อให้บังเกิดความเป็นสิริมงคล 3 ประการคือ
1. โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ พระสังกัจจายน์ได้รับการยกย่อง  ให้เป็นพระผู้อุดมด้วยโภคทรัพย์  และลาภสักการะเสมอด้วยพระสิวลี
2. สติปัญญา เนื่องเพราะพระสังกัจจายน์  ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เป็นเลิศในทางอธิบายความพุทธภาษิต ท่านเป็นอรหันต์ผู้มีปฎิภาณเฉียบแหลม3. ความงามและความมีเสน่ห์ เนื่องจากเพราะก่อนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้รูปร่างเปลี่ยนแปลง พระสังกัจจายน์มีผิวดั่งทองคำและมีรูปงามละม้ายเหมือนพระพุทธเจ้า จนแม้แต่เทพยดา พรหม มนุษย์ทั้งปวงพากันรักใคร่ชื่นชมพระสังกัจจายน์ หรือ พระมหากัจจายนเถระ เป็นพระอรหันต์ ในพระพุทธศาสนา เป็นคนละองค์กับพระสังกัจจายน์ของจีน พระสังกัจจายน์ ที่พระเศียรท่านจะมีไรผม เป็นตุ่มๆ ในขณะที่พระสังกัจจายน์จีนจะเป็นเศียรโล้นๆ ไม่มีไรผม พระสังกัจจายน์จีน มือหนึ่งจะถือ สร้อยประคำ แต่พระสังกัจจายน์จะไม่มีสร้อยประคำ พระสังกัจจายน์จีน จะมีพระพักตร์ยิ้มแย้มแจ่มใส มีหน้าตาค่อนไปทางจีน และไม่ใช่พระอรหันต์ของพระพุทธเจ้า แต่เป็นรูปจำลองอีกแบบหนึ่งของพระโพธิสัตว์ ศรีอาริยเมตไตรย ในคติพุทธศาสนนิกายมหายานแบบจีน เป็นที่นิยมบูชากันอย่างกว้าขวาง เพราะเชื่อกันว่า ท่านบันดาลโชคลาภโภคทรัพย์ และความเป็นสิริมงคล ให้แก่ผู้บูชา

หลวงพ่อทรง พระสังกัจจายน์มหาลาภ เนื้อนวโลหะ

ปัจจุบันชาวพุทธกราบไหว้ สักการบูชาพระสังกัจจายน์ เพื่อให้บังเกิดความเป็นสิริมงคล 3 ประการคือ

1. โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ พระสังกัจจายน์ได้รับการยกย่อง  ให้เป็นพระผู้อุดมด้วยโภคทรัพย์  และลาภสักการะเสมอด้วยพระสิวลี

2. สติปัญญา เนื่องเพราะพระสังกัจจายน์  ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เป็นเลิศในทางอธิบายความพุทธภาษิต ท่านเป็นอรหันต์ผู้มีปฎิภาณเฉียบแหลม

3. ความงามและความมีเสน่ห์ เนื่องจากเพราะก่อนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้รูปร่างเปลี่ยนแปลง พระสังกัจจายน์มีผิวดั่งทองคำและมีรูปงามละม้ายเหมือนพระพุทธเจ้า จนแม้แต่เทพยดา พรหม มนุษย์ทั้งปวงพากันรักใคร่ชื่นชม

พระสังกัจจายน์ หรือ พระมหากัจจายนเถระ เป็นพระอรหันต์ ในพระพุทธศาสนา เป็นคนละองค์กับพระสังกัจจายน์ของจีน พระสังกัจจายน์ ที่พระเศียรท่านจะมีไรผม เป็นตุ่มๆ ในขณะที่พระสังกัจจายน์จีนจะเป็นเศียรโล้นๆ ไม่มีไรผม พระสังกัจจายน์จีน มือหนึ่งจะถือ สร้อยประคำ แต่พระสังกัจจายน์จะไม่มีสร้อยประคำ พระสังกัจจายน์จีน จะมีพระพักตร์ยิ้มแย้มแจ่มใส มีหน้าตาค่อนไปทางจีน และไม่ใช่พระอรหันต์ของพระพุทธเจ้า แต่เป็นรูปจำลองอีกแบบหนึ่งของพระโพธิสัตว์ ศรีอาริยเมตไตรย ในคติพุทธศาสนนิกายมหายานแบบจีน เป็นที่นิยมบูชากันอย่างกว้าขวาง เพราะเชื่อกันว่า ท่านบันดาลโชคลาภโภคทรัพย์ และความเป็นสิริมงคล ให้แก่ผู้บูชา

Filed under antiques buddhism buddha Buddha Statue thailand

0 notes

หลวงปู่จัน พระกริ่ง 9 จันทร์เพ็ญ ก้นฝังตะกรุดทองคำ
พระกริ่งรุ่นแรก(กริ่ง 9 จันทร์เพ็ญ) สร้างตามตำราพระกริ่งวัดสุทัศน์ประกอบด้วย แผ่นยันต์ นะ 14 พระยันต์ 108 ดวง ก้านพระกริ่ง รูปหล่อ เหล็กวิเศษของ หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก , หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ และ หลวงปู่ขุ้ย ทุกรุ่น ที่สำคัญ ใส่พระกริ่งเนื้อทองคำ องค์สำคัญของหลวงปู่ขุ้ย ลงในเบ้าหลอมด้วยเป็นอาจาริยบูชา เทหล่อแบบโบราณ เข้าดินไทย เห็นคราบดินทุกองค์ คงไว้ซึ่งตำราพระกริ่งวัดสุทัศน์ ตำราพระกริ่งเพชรกลับหลวงปู่ทบ และตำราพระกริ่งพุทธกวัก หลวงปู่ขุ้ยมอบถวายหลวงปู่จัน ปลุกเสกเดี่ยว ด้วยวิชาเพชรกลับ พุทธกวัก และ ทรงแผ่นดิน แบบเต็มที่ ในวันจันทร์ เทวีฤกษ์ 9 จันทร์เรียกว่า จันทร์ซ้อนจันทร์ ดีด้านเมตตา มหานิยม มหาลาภ ตัดเคราะห์ ตัดกรรม(ขลังขนาดตัดสายรุ้งขาด) ทำน้ำมนต์พรมบ้าน ร้านค้า ร่มเย็นเป็นสุข เสริมส่งดวงชะตาอย่างที่สุด

หลวงปู่จัน พระกริ่ง 9 จันทร์เพ็ญ ก้นฝังตะกรุดทองคำ

พระกริ่งรุ่นแรก(กริ่ง 9 จันทร์เพ็ญ) สร้างตามตำราพระกริ่งวัดสุทัศน์ประกอบด้วย แผ่นยันต์ นะ 14 พระยันต์ 108 ดวง ก้านพระกริ่ง รูปหล่อ เหล็กวิเศษของ หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก , หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ และ หลวงปู่ขุ้ย ทุกรุ่น ที่สำคัญ ใส่พระกริ่งเนื้อทองคำ องค์สำคัญของหลวงปู่ขุ้ย ลงในเบ้าหลอมด้วยเป็นอาจาริยบูชา เทหล่อแบบโบราณ เข้าดินไทย เห็นคราบดินทุกองค์ คงไว้ซึ่งตำราพระกริ่งวัดสุทัศน์ ตำราพระกริ่งเพชรกลับหลวงปู่ทบ และตำราพระกริ่งพุทธกวัก หลวงปู่ขุ้ยมอบถวายหลวงปู่จัน ปลุกเสกเดี่ยว ด้วยวิชาเพชรกลับ พุทธกวัก และ ทรงแผ่นดิน แบบเต็มที่ ในวันจันทร์ เทวีฤกษ์ 9 จันทร์เรียกว่า จันทร์ซ้อนจันทร์ ดีด้านเมตตา มหานิยม มหาลาภ ตัดเคราะห์ ตัดกรรม(ขลังขนาดตัดสายรุ้งขาด) ทำน้ำมนต์พรมบ้าน ร้านค้า ร่มเย็นเป็นสุข เสริมส่งดวงชะตาอย่างที่สุด

Filed under antiques buddhism buddha Buddha Statue thailand

0 notes

หลวงปู่ผล พระแสงอาทิตย์ทันใจ

พระแสงอาทิตย์นั้น สร้างมาเพื่อเสริมพุทธคุณกับพระแสงจันทร์ คือ ส่งเสริมพุทธคุณซึ่งกันและกัน ดุจแสงจันทร์ที่ส่องสว่าง ทำลายความมืดมิดใน ยามคาํ่ คนื และแสงอาทิตย์ที่ส่องชีวิตในยามกลางวัน ถ้า้โลกนี้ขาดพระอาทติย์และพระจันทร์ หรือสิ่งใด สิ่งหนึ่งไป คนสัตว์ พืชก็จะตาย โลกก็จะแตกดับ ดังนั้นโลกจะอยู่ดำรงคงมั่นสมบูรณ์ได้ ก็ต้องมีทั้งพระอาทิตย์ และพระจันทร์ ดุจแสงแห่งพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ส่องสว่างทั้งกลางวันกลางคืน สว่างไสว ใสสะอาดในทุกที่ ทุกเวลา พระแสงจันทร์ทันจิต–พระแสง อาทิตย์ทันใจ จึงเป็นมรดกธรรม เป็นวัตถุมงคลในสายพระกรรมฐานที่ช่วย ส่งเสริมความจริงที่ว่า พระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สว่างไสว ทั้งกลางวันและกลางคืน ดุจพระแสงจันทร์ทันจิต พระแสงอาทิตย์ ทันใจ “ตราบใดยังมีผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ตราบนั้นโลก ก็ไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์”

(Source: amuletat7.com)

Filed under buddhism buddha Buddha Statue antiques thailand

1 note

พระกริ่งทันใจ 7 คัมภีร์ รุ่นแรก ครูบาเลิศ วัดทุ่งม่านใต้ ลำปางยอดพระกริ่งล้านนา สร้างยาก เสกยาก หาผู้รู้จริงทำได้จริงยากมาก เพราะต้องสร้าง ต้องเสก ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ภายใน 1 วันเท่านั้น โดยเริ่มจาก สุมไฟ สุมหุ่นพระ เททองหล่อ และปลุกเสกให้ได้ทันใจ ภายใน 1 วัน ให้เสกด้วยมนต์ 7 คัมภีร์ ดี 7 อย่าง สว่างรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า เหนือคน เหนืออุปสรรค์ทั้งปวง เจริญยศ ตำแหน่ง ทำมาค้าขึ้น สำหรับคน 7 วันบูชา ครูบาเลิศทำได้ตามตำรา พระกริ่งที่ได้ ท่านว่า มีคุณดุจแก้วสารพัดนึก มีเทวดารักษา อธิฐานขอได้สมปรารถนา ได้ผลเร็วทันใจ ไม่ทันพลาดจากครองสายตา ,อธิฐานขอ ณ ที่ตรงนี้ สิ่งที่ขอไปปรากฏอยู่ ณ ที่ตรงหน้าแล้ว จึงเรียกกันว่า พระกริ่งทันใจ (ขออะไรได้ทันใจ) 7 คัมภีร์ (ปลุกเสกด้วยมนต์ 7 คัมภีร์ ครูบาเลิศบอกว่ามนต์นี้ “เทวดาเขาท่อง เขาสวดกัน”) เป็นพุทธมนต์แม่บทใหญ่ ที่แตกแขนงไปเป็น 108 – 1,009 คาถา และอักขระเลขยันต์ทั้งปวง พระกริ่งทันใจ 7 คัมภีร์ รุ่นแรกครูบาเลิศสร้างนี้ คนมีทางใน จับพลังได้ หลายคนลองสำผัสดู บอกตรงกันว่า “พระกริ่ง มีเทพทันใจ รักษา มีวิมานแก้วครอบ อธิฐานได้ทันใจดุจแก้วสารพัดนึก เลยทีเดียว”พุทธคุณของพระกริ่งทันใจ 7 คัมภีร์ มีคุณดุจแก้วสารพัดนึก อธิฐานขอสิ่งใดได้ตามความปรารถนา ไม่ทันคลาดจากครองสายตา สิ่งปรารถนาได้ดังใจในบัดดล

พระกริ่งทันใจ 7 คัมภีร์ รุ่นแรก ครูบาเลิศ วัดทุ่งม่านใต้ ลำปาง

ยอดพระกริ่งล้านนา สร้างยาก เสกยาก หาผู้รู้จริงทำได้จริงยากมาก เพราะต้องสร้าง ต้องเสก ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ภายใน 1 วันเท่านั้น โดยเริ่มจาก สุมไฟ สุมหุ่นพระ เททองหล่อ และปลุกเสกให้ได้ทันใจ ภายใน 1 วัน ให้เสกด้วยมนต์ 7 คัมภีร์ ดี 7 อย่าง สว่างรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า เหนือคน เหนืออุปสรรค์ทั้งปวง เจริญยศ ตำแหน่ง ทำมาค้าขึ้น สำหรับคน 7 วันบูชา ครูบาเลิศทำได้ตามตำรา พระกริ่งที่ได้ ท่านว่า มีคุณดุจแก้วสารพัดนึก มีเทวดารักษา อธิฐานขอได้สมปรารถนา ได้ผลเร็วทันใจ ไม่ทันพลาดจากครองสายตา ,อธิฐานขอ ณ ที่ตรงนี้ สิ่งที่ขอไปปรากฏอยู่ ณ ที่ตรงหน้าแล้ว จึงเรียกกันว่า พระกริ่งทันใจ (ขออะไรได้ทันใจ) 7 คัมภีร์ (ปลุกเสกด้วยมนต์ 7 คัมภีร์ ครูบาเลิศบอกว่ามนต์นี้ “เทวดาเขาท่อง เขาสวดกัน”) เป็นพุทธมนต์แม่บทใหญ่ ที่แตกแขนงไปเป็น 108 – 1,009 คาถา และอักขระเลขยันต์ทั้งปวง พระกริ่งทันใจ 7 คัมภีร์ รุ่นแรกครูบาเลิศสร้างนี้ คนมีทางใน จับพลังได้ หลายคนลองสำผัสดู บอกตรงกันว่า “พระกริ่ง มีเทพทันใจ รักษา มีวิมานแก้วครอบ อธิฐานได้ทันใจดุจแก้วสารพัดนึก เลยทีเดียว”

พุทธคุณของพระกริ่งทันใจ 7 คัมภีร์ มีคุณดุจแก้วสารพัดนึก อธิฐานขอสิ่งใดได้ตามความปรารถนา ไม่ทันคลาดจากครองสายตา สิ่งปรารถนาได้ดังใจในบัดดล

Filed under antiques buddhism buddha Buddha Statue thailand

0 notes

พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงปู่ผาด วัดไร่ ออกแบบเป็นพระพุทธรูปทรงพุทธคยา ปางปฐมเทศนา มีพระอรหันต์ปัจจวัคคีย์ 5 องค์ อยู่ที่ฐานพระ มีกวางหมอบ และสัญลักษณ์ธรรมจักร อยู่ด้านหลัง โดยนำแบบมาจากพระสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่ ประจำวัด ที่หลวงปู่ผาด สร้างสมัยสอนกรรมฐาน เมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้ว ,ระยะ 2-3 ปีนานี้ ศิษย์ในหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง เข้ามาไหว้พระสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่ และถามหาเช่าบูชาสมเด็จองค์ปฐม ที่วัดกันมาก ทางวัดไร่ โดยหลวงน้าลออ รักษาการเจ้าอาวาส ฯ จึงดำริสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ขึ้นมา

พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงปู่ผาด วัดไร่ ออกแบบเป็นพระพุทธรูปทรงพุทธคยา ปางปฐมเทศนา มีพระอรหันต์ปัจจวัคคีย์ 5 องค์ อยู่ที่ฐานพระ มีกวางหมอบ และสัญลักษณ์ธรรมจักร อยู่ด้านหลัง โดยนำแบบมาจากพระสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่ ประจำวัด ที่หลวงปู่ผาด สร้างสมัยสอนกรรมฐาน เมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้ว ,ระยะ 2-3 ปีนานี้ ศิษย์ในหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง เข้ามาไหว้พระสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่ และถามหาเช่าบูชาสมเด็จองค์ปฐม ที่วัดกันมาก ทางวัดไร่ โดยหลวงน้าลออ รักษาการเจ้าอาวาส ฯ จึงดำริสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ขึ้นมา

Filed under antiques buddha buddhism thailand Buddha Statue

0 notes

หลวงปู่เช้า พระขุนแผนฝนแสนห่า เนื้อว่านสาวหลง(สีส้ม) ฝังตะกรุดทองคำ 

กระแสความรักใคร่ หลงใหล เมตตา หลั่งไหลมา เป็นแสนห่าฝน หลวงปู่เช้า ให้พระเณรเข้าป่าหาว่านสาวหลง กับสอนมนต์เทพรัญจวนให้พระเณรช่วย ลบผงถวายท่าน ได้ผงและว่าน ชนิดหัวเชื้อ เกรด A อย่างละครึ่งบาตรพระ ท่านให้เอาผงที่ได้ ผสมกับผงมหานิยม มหาเสน่ห์ อีก 3 ชนิดคือ พระลักษณ์หน้าทอง ,นางอกแตก และผงฝนแสนห่า กดพิมพ์พระเป็นพระขุนแผนฝนแสนห่า เปรียบเทียบว่า กระแสความรักใคร่ หลงใหล เมตตา หลั่งไหลมา เป็นแสนห่าฝน พระนี้ ดีด้านเมตตา มหาเสน่ห์ มหานิยมเป็นที่สุด คนมีครอบครัวแล้ว ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ พระเณรผู้ทรงศีล ห้ามมี ห้ามใช้ เพราะเป็นเรื่องของฆราวาสเขา ท่านว่า สมัยนี้ ผู้คนใจร้าย ศีลธรรมเสื่อม คนดีอยู่ยาก เหตุนี้ จึงทำพระที่มีคุณด้านเมตตา มหานิยม มหาเสน่ห์ อย่างที่สุดไว้ให้ เมื่อมีพระเมตตา มหานิยม มหาเสน่ห์ อยู่กับเราแล้ว กระแสความเมตตา มหานิยม มหาเสน่ห์ ก็จะแผ่ไปสู่คนรอบข้าง คนเราเมื่อมีเมตตา รักใคร่กันแล้ว นิยมชมชอบกันแล้ว ก็ไม่โหดร้าย ไม่อิจฉา ริษยาใส่กัน ก็ไม่คิดร้ายต่อกัน นี่แหละคือคุณของพระทางเมตตา มหาเสน่ห์ ล่ะ

(Source: amuletat7.com)

Filed under buddhism buddha thailand antiques

0 notes

พระกริ่งพระเจ้าทันใจ ก้นอุดผงโรยแบงค์ ครูบาบุดดา อินทปัญโญ วัดหนองบัวคำ ลำพูน
คณะศิษยานุศิษย์ ครูบาบุดดา สร้างฉลองอายุ ครูบาบุดดา 96 ปี ในปี พ.ศ. 2555 นี้ โดยนำต้นแบบมาจากพระเจ้ารวยทันใจ ประจำวัด ครูบาฯ ปลุกเสกเดี่ยว และเข้าพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันพญาวัน (13 เมษายน พ.ศ. 2555) พระกริ่งหล่อโบราณ ก้นอุดผงวิเศษ และมวลสารมงคลอีกหลายชนิด มี 2 แบบคือแบบอุดอย่างธรรมดา และแบบอุดพิเศษแจกกรรมการ

พระกริ่งพระเจ้าทันใจ ก้นอุดผงโรยแบงค์ ครูบาบุดดา อินทปัญโญ วัดหนองบัวคำ ลำพูน

คณะศิษยานุศิษย์ ครูบาบุดดา สร้างฉลองอายุ ครูบาบุดดา 96 ปี ในปี พ.ศ. 2555 นี้ โดยนำต้นแบบมาจากพระเจ้ารวยทันใจ ประจำวัด ครูบาฯ ปลุกเสกเดี่ยว และเข้าพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันพญาวัน (13 เมษายน พ.ศ. 2555) พระกริ่งหล่อโบราณ ก้นอุดผงวิเศษ และมวลสารมงคลอีกหลายชนิด มี 2 แบบคือแบบอุดอย่างธรรมดา และแบบอุดพิเศษแจกกรรมการ

Filed under antiques buddha buddhism thailand Buddha Statue

4 notes

พระขุนแผนเทพรัญจวน เนื้อว่านมหาเสน่ห์จันทร์ขาว

ต้องมนต์ขลังกลับรังไม่ถูก ยันต์สาริกาหลงรัง ยันต์ด้านเมตตามหาเสน่ห์ ที่พระเกจิืยุคเก่าหรือยุคใหม่ต่างนำมาจัดสร้างวัตถุมงคลหรือเครื่องรางต่างๆ ให้ลูกศิษย์ได้บูชา เพราะยันต์นี้เป็นเมตตามหาเสน่ห์ชั้นสูง ยิ่งได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากพระเกจิผู้ทรงธรรม ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วยแล้ว จะทำให้ฤทธิ์ของยันต์เพิ่มสูงขึ้นเป็นทวีคูณ หลวงปู่จันทร์ท่านจึงได้นำยันต์นี้มาประทับเอาไว้ด้านหลังพระขุนแผน เพื่อมอบให้ศิษย์ที่ชื่นชอบในด้าน เมตตามหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม จัดสร้างด้วยเนื้อว่านมงคลที่เด่นในเรื่อง เมตตา โชคลาภ ค้าขาย โดยเฉพาะผสมรวมกับเนื้อหลัก 2 เนื้อ ที่มีพุทธคุณแตกต่างกันออกไป ประสงค์สิ่งใดเลือกใช้สิ่งนั้น

(Source: amuletat7.com)

Filed under antiques thailand buddhism buddha

0 notes

พระสมเด็จทรงครุฑ หลวงปู่ผาด วัดไร่ เนื้อผงอิทธิเจสีขาว ผสมกระจกหน้าบรรณวัดไร่ ฝังพระธาตุ มีเส้นเกษาหลวงปู่ผาด โรยด้านหน้า
พญาครุฑ เป็นเทพพาหนะของพระนารายณ์ เป็นสัญลักษณ์ของราชการ จึงเชื่อถือกันว่า ผู้ที่บูชาพญาครุฑนั้น หากมีอาชีพรับราชการ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม กองอะไรก็แล้วแต่ และไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ หรือข้าราชการพลเรือน จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ เจริญก้าวหน้าในยศฐา บรรดาศักดิ์ ในตำแหน่ง แห่งที่ ได้ดีกว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไป ดั่งที่หลวงพ่อปาน โสนันโท แห่งวัดบางนมโค อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอภิญญจารย์ยุคเก่าสมัยสงครามโลก คราวที่ท่านสร้างพระพิมพ์พระพุทธเจ้าประทับสัตว์ ออกแจกจ่ายแก่สาธุชนนั้น ท่านได้ให้สมญานามหรือจำแนกพระพุทธคุณเด่นของพระพุทธที่ประทับสัตว์แต่ละตัว ไล่ตั้งแต่ นกทำนา ปลาค้าขาย ไก่หากิน … ครุฑรับราชการดี

พระสมเด็จทรงครุฑ หลวงปู่ผาด วัดไร่ เนื้อผงอิทธิเจสีขาว ผสมกระจกหน้าบรรณวัดไร่ ฝังพระธาตุ มีเส้นเกษาหลวงปู่ผาด โรยด้านหน้า

พญาครุฑ เป็นเทพพาหนะของพระนารายณ์ เป็นสัญลักษณ์ของราชการ จึงเชื่อถือกันว่า ผู้ที่บูชาพญาครุฑนั้น หากมีอาชีพรับราชการ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม กองอะไรก็แล้วแต่ และไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ หรือข้าราชการพลเรือน จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ เจริญก้าวหน้าในยศฐา บรรดาศักดิ์ ในตำแหน่ง แห่งที่ ได้ดีกว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไป ดั่งที่หลวงพ่อปาน โสนันโท แห่งวัดบางนมโค อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอภิญญจารย์ยุคเก่าสมัยสงครามโลก คราวที่ท่านสร้างพระพิมพ์พระพุทธเจ้าประทับสัตว์ ออกแจกจ่ายแก่สาธุชนนั้น ท่านได้ให้สมญานามหรือจำแนกพระพุทธคุณเด่นของพระพุทธที่ประทับสัตว์แต่ละตัว ไล่ตั้งแต่ นกทำนา ปลาค้าขาย ไก่หากิน … ครุฑรับราชการดี

Filed under antiques buddhism buddha Garuda thailand